Afholdte arrangementer

Sakskøbing Lokalhistoriske Forening

  • Arrangementer med lokalhistorisk indhold . . .

 

Afholdte arrangementer

Kirker og godser

13. november 2018

 

Museumsinspektør Jesper Munk Andersen fortalte om kirkerne i området og deres sammenkædning med godserne i perioden ca. 1600 og til nu.

Det handlede bl. a. om godsernes kyniske økonomiske udnyttelse af kirkerne.

Jesper Munk Andersen afviklede foredraget på sin sædvanlige veloplagte facon, så det blev en rigtig god aften for de 48 deltagere..

 

De kom til landet

9. oktober 2018

 

Museumsinspektør Lene Tønder Buur fortalte om roepolakker og andre indvandrere fra forskellige lande, der i 1800-tallet rejste til Danmark for at få sæsonarbejde.

Det var en meget interessant beretning, der beskrev de store linjer omkring indvandringen og samtidig fulgte en konkret kvindes livsforløb.

35 personer deltog i arrangementet.

 

Et sogn på Lolland

11. september 2018

 

Forfatteren Steen Balle fortalte om sin bog ”Et sogn på Lolland”, der handler om Slemminge, hvor Steen Balle er vokset op. Han afspillede bl. a. bånd fra sine samtaler med de folk, han opsøgte, da han samlede stof til bogen i 1970´erne.

 

Sommerudflugt til Polakkasernen

14. august 2018

 

Sommerudflugten gik i år til Polakkasernen i Tågerup, hvor museets mangeårige formand, redaktør Torsten Elsvor, viste rundt og fortalte om museets historie. De 26 deltagere nød efterfølgende den medbragte aftenkaffe i museets mødelokale.

 

Lolland Falster under den kolde krig

10. april 2018

 

Museumsinspektør Thomas Tram Pedersen fortalte om Lolland Falsters rolle under den kolde krig.

Det var et meget omfattende og interessant foredrag - professionelt gennemført. De 35 deltagere fik en meget spændende aften.

 

Søndergade i halvtredserne

13. marts 2018

 

Knud Henning Andersen fortalte om Sakskøbing Mejeri, der blev drevet af hans forældre.

Bodil Dalmeijer fortalte om sine forældres virksomhed, "TH. Jørgensen".

Det blev en af foreningens rigtigt gode aftener med over 80 deltagere og nogle foredragsholdere, der på utrolig kort tid havde sat sig ind i deres emne og leverede nogle meget spændende og omfattende indlæg om Søndergade og dens virksomheder og familier og kulturer.

 

I diplomatiets tjeneste

13. februar 2018

 

Ellen Margtethe Løj fortalte om sit mangeårige virke i udenrigstjenesten.

Hun har arbejdet med fredsbevaring og andre internationale anliggender - blandt andet har hun været repræsentant for FN´s general- sekretær i Liberia fra 2008 til 2012 og leder af FN´s fredsmission i Sydsudan.

 

Skyggemand - Flugthjælper i den kolde tids Berlin

16. januar 2018

 

52 deltagere fulgte Jesper Clemmensens levende beretning om flugthjælpernes vilkår under den kolde krig, hvor STASI havde hemmelige agenter over alt, selv blandt medfangerne i fængslerne. En detaljeret og bevægende skildring af Dietric Rrohrbeck og hans families indsats og menneskelige omkostninger.

 

Årets gang i Kongehuset

7. november 2017

 

Det blev igen én af de rigtigt gode aftener, der havde tiltrukket 60 interesserede deltagere.

Tidligere jæger ved hoffet, Torben Nielsen, fortalte levende, diplomatisk og humorostisk om årets gang i det meget omfattende kongehus.

Foredraget blev hele vejen igennem ledsaget af en masse gode fotos.

 

Oreby og smålandshavet

3. oktober 2017

 

Pastor Emeritus Bent Christensen fortalte erindringer fra sit liv - og sluttede med at fortælle om sin Oreby- og Rørbæktid.

Arramgementet havde tiltrukket 66 deltagere.

 

En kongelig visit

12. september 2017

 

Museumsinspektør Jesper Munk Andersen tog de 35 deltagere 173 år tilbage i tiden til de hektiske sommerdage i 1843, da Christian VIII og Dronning Caroline Amalie gæstede Sakskøbing.

Med tråde til dronning Margrethes seneste besøg på Lolland Falster i 2016 fortalte han om afvikling af kongebesøg dengang og i dag.

Jesper Munk Andersen havde tydeligvis gjort et meget stort forarbejde, og han afviklede foredraget på sin sædvanlige veloplagte og charmerende facon, så det blev en rigtig god aften.

 

I skoleudflugternes spor

15. august 2017

 

Sommerudflugten gik i år til Maribosøerne, hvor vi sejlede rundt med Anemonen i det spændende område - med bådføreren som guide.

Efter sejlturen nød de 24 deltagere kaffen og kagen i det nye pilgrimshus, hvor Viggo Christiansen orienterede om husets etablering og drift.

 

Mange skurke - få helte

11. april 2017

Den pensionerede major Allan Huglstad fortalte om lokale skæbner på begge sider af kridtstregen under 2. verdenskrig.

 

Gamle film fra Sakskøbing

14. marts 2017

 

Historier fra de 7 verdenshave

14. februar 2017

Tidligere sognepræst Karen Margrethe Feldmose fortalte om sin tid som radiotelegrafist i Den Danske Handelsflåde fra sidst i 60'erne til ind i 70'erne.

 

Min drenge- og ungdomstid i Sakskøbing

10. januar 2017

Kommunekassererens søn Bent Hansen fortalte om sin drenge- og ungdomstid i Sakskøbing og Rørbæk i perioden fra 1942 til 1962.

 

Berømte sønner fra Sydhavsøerne

8. november 2016

Pensioneret højskolelærer Arne Olsen fortalte om sønner fra Sydhavsøerne, der rejste ud og blev berømte.

 

Skæve typer på min journalistiske vej

4. oktober 2016

RedaktørTorsten Elsvor fortalte om sine mange erindringer fra sit arbejdsliv, og om sit velgørenhedsarbejde i forskellige sammenhænge.

 

Fra fæstebonde til nutudig landmand

13. september 2016

Jørn Ringsing gennemgik i store træk udviklingen i Øster Ulslev og illustrerede udviklingen med en række tankevækkende fotos.

 

Besøg på Corselitze

2. august 2016

Godsforvalter Poul Schreiner viste rundt i godsets hovedbygning i 5 krarter og fortalte undervejs om Fideikommisets historie og det spændende interiør.

 

Fra friluftsbad til sportscenter

24. maj 2016

Halinspektør Janne Hansen fortalte om sportscentrets historie, herunder om friluftsbadet, svømmehallen, de 2 sportshaller, vandrehjemmet og campingpladsen.

 

Minder fra en svunden tid på Albuen

12. april 2016

Søstrene Jane og Aas Hansen, der er kommet på Albuen i mere end 60 år, berettede om livet på Albuen.

 

Sakskøbing før og nu

15. marts 2016

Støvmiden Erik Petersen havde endnu en gang gravet i de gamle arkiver og han havde endnu en gang fundet fundet nye billeder og nye måder at fremlægge dem på.

 

Huslærer på Ålholm

Tirsdag den 16. februar 2016

Hans og Marianne Krarup fortalte om en brevsamling, som en ung huslærer på Alholm havde efterladt sig.

 

Tyske flygtningebørn på Berritzgaard

Tirsdag den 12. januar 2016

Tidligere overlæge Kirsten Lylloff fortalte om de omkring 10.000 børn, der efter den anden verdenskrig kom til Danmark, men ikke blev modtaget specielt pænt.