Afholdte arrangementer

Sakskøbing Lokalhistoriske Forening

  • Arrangementer med lokalhistorisk indhold . . .

 

Afholdte arrangementer

Søndergade i halvtredserne

13. marts 2018

 

Knud Henning Andersen fortalte om Sakskøbing Mejeri, der blev drevet af hans forældre.

Bodil Dalmeijer fortalte om sine forældres virksomhed, "TH. Jørgensen".

Det blev en af foreningens rigtigt gode aftener med over 80 deltagere og nogle foredragsholdere, der på utrolig kort tid havde sat sig ind i deres emne og leverede nogle meget spændende og omfattende indlæg om Søndergade og dens virksomheder og familier og kulturer .

 

I diplomatiets tjeneste

13. februar 2018

 

Ellen Margtethe Løj fortalte om sit mangeårige virke i udenrigstjenesten.

Hun har arbejdet med fredsbevaring og andre internationale anliggender - blandt andet har hun været repræsentant for FN´s general- sekretær i Liberia fra 2008 til 2012 og leder af FN´s fredsmission i Sydsudan.

 

Skyggemand - Flugthjælper i den kolde tids Berlin

16. januar

 

52 deltagere fulgte Jesper Clemmensens levende beretning om flugthjælpernes vilkår under den kolde krig, hvor STASI havde hemmelige agenter over alt, selv blandt medfangerne i fængslerne. En detaljeret og bevægende skildring af Dietric Rrohrbeck og hans families indsats og menneskelige omkostninger.

 

Årets gang i Kongehuset

7. november 2017

 

Det blev igen én af de rigtigt gode aftener, der havde tiltrukket 60 interesserede deltagere.

Tidligere jæger ved hoffet, Torben Nielsen, fortalte levende, diplomatisk og humorostisk om årets gang i det meget omfattende kongehus.

Foredraget blev hele vejen igennem ledsaget af en masse gode fotos.

 

Oreby og smålandshavet

3. oktober 2017

 

Pastor Emeritus Bent Christensen fortalte erindringer fra sit liv - og sluttede med at fortælle om sin Oreby- og Rørbæktid.

Arramgementet havde tiltrukket 66 deltagere.

 

En kongelig visit

12. september 2017

 

Museumsinspektør Jesper Munk Andersen tog de 35 deltagere 173 år tilbage i tiden til de hektiske sommerdage i 1843, da Christian VIII og Dronning Caroline Amalie gæstede Sakskøbing.

Med tråde til dronning Margrethes seneste besøg på Lolland Falster i 2016 fortalte han om afvikling af kongebesøg dengang og i dag.

Jesper Munk Andersen havde tydeligvis gjort et meget stort forarbejde, og han afviklede foredraget på sin sædvanlige veloplagte og charmerende facon, så det blev en rigtig god aften.

 

I skoleudflugternes spor

15. august 2017

 

Sommerudflugten gik i år til Maribosøerne, hvor vi sejlede rundt med Anemonen i det spændende område - med bådføreren som guide.

Efter sejlturen nød de 24 deltagere kaffen og kagen i det nye pilgrimshus, hvor Viggo Christiansen orienterede om husets etablering og drift.

 

Mange skurke - få helte

11. april 2017

 

Den pensionerede major Allan Huglstad har skrevet bogen "Mange skurke få helte". Med bogen som udgangspunkt fortalte han levende og engageret om en række skæbner på begge sider af kridtstregen - skæbner, der ofte har haft indflydelse på efterkommerne i flere led.

 

Gamle film fra Sakskøbing

14. marts 2017

 

Det blev igen én af de rigtig gode aftener, der havde tiltrukket 70 engagerede deltagere.

Efter kaffepausen viste Erik Petersen billeder fra Rørbæk og Oreby. Billederne blev livligt kommenteret af deltagerne og det gamle uvenskab mellem Sakskøbinggenserne og "dem ude i Rørbæk på den anden side af åen" blev lystigt bekræftet.

 

Historier fra de 7 verdenshave

14. februar 2017

 

Karen Margrethe Feldmose sejlede som radiotelegrafist i Den Danske Handelsflåde fra sidst i 60'erne til ind i 70'erne.

Hun har senere været sognepræst ved kirkerne i Øster/Vester Ulslev og Godsted i en længere årrække.

Det er hendes oplevelser i handelsflåden, der dannede baggrund for hendes meget levende beretninger om oplevelserne til søs og på land.

 

Min drenge- og ungdomstid i Sakskøbing

10. januar 2017

 

Kommunekassererens søn Bent Hansen fortalte om sin drenge- og ungdomstid i Sakskøbing og Rørbæk i perioden fra 1942 til 1962.

Arrangementet havde tiltrukket ca. 60 deltagere.

 

Berømte sønner fra Sydhavsøerne

8. november 2016

 

Pensioneret højskolelærer Arne Olsen fortalte om sønner fra Sydhavsøerne, der rejste ud og blev berømte.

Ind imellem spillede Arne Olsen på sin violin.

28 personer havde trodset årets første snestorm for at detage i det vellykkede arrangement.

 

Skæve typer på min journalistiske vej

4. oktober 2016

 

Torsten Elsvor har været journalist, redaktør og lederskribent ved Folketidende i en menneskealder.

Han fortalte morsomt og underholdende om sine mange erindringer fra sit arbejdsliv, og om sit velgørenhedsarbejde i forskellige sammenhænge.

Arrangementet havde tiltrukket 40 tilhørere.

 

Fra fæstebonde til nutudig landmand

13. september 2016

 

Jørn Ringsing har skrevet bogen ”Øster Ulslev - Sogn og folk i 200 år”

Jørn Ringsing fortalte om, hvordan han havde samlet stof til bogen.

Han gennemgik i store træk udviklingen i Øster Ulslev og illustrerede udviklingen med en række tankevækkende fotos.

Der var 27 deltagere i arrangementet.

 

Besøg på Corselitze

2. august 2016

 

Godsforvalter Poul Schreiner viste rundt i godsets hovedbygning i 5 krarter og fortalte undervejs om Fideikommisets historie og det spændende interiør.

Rundvisningen blev en stor oplevelse for de ca. 40 deltagere.

Som en del af arrangementet havde godset åbnet ledene, så deltagerne kunne køre gennem skoven langs stranden til Pomlenakke Traktørsted, hvor der blev serveret kaffe og æblekage, mens solen gik ned over Østersøen.

 

Fra friluftsbad til sportscenter

24. maj 2016

 

Halinspektør Janne Hansen fortalte om sportscentrets historie, herunder om friluftsbadet, svømmehallen, de 2 sportshaller, vandrehjemmet og campingpladsen.

Janne fortalte bl. a. om de første år, hvor projektet havde stor folkelig opbakning, og hvor mange af byens borgere leverede en stor ulønnet arbejdsindsats.

 

Minder fra en svunden tid på Albuen

12. april 2016

 

Søstrene Jane og Aas Hansen, der er kommet på Albuen i mere end 60 år, berettede om livet på Albuen og viste billeder fra det meget specielle liv på halvøen.

Arrangementet havde tiltrukket ca. 50 deltagere.

 

Sakskøbing før og nu

15. marts 2016

 

Støvmiden Erik Petersen havde endnu en gang gravet i de gamle arkiver og han havde endnu en gang fundet fundet nye billeder og nye måder at fremlægge dem på.

Ca. 60 deltagere fulgte opmærksomt fremvisningen, og der kom som sædvanligt mange kommentarer fra forsamlingen.

 

Huslærer på Ålholm

Tirsdag den 16. februar 2016

 

Hans og Marianne Krarup fortalte om en brevsamling, som en ung huslærer på Alholm havde efterladt sig.

I årene 1913-15 var den unge stud theol. Finn Tulinius, f. 1893, ansat som huslærer på Aalholm Slot. Hans eneste elev var den 9-11 årige Johan Otto Raben-Leveetzau.

30 personer deltog i arrangementet.

 

Tyske flygtningebørn på Berritzgaard

Tirsdag den 12. januar 2016

 

Tidligere overlæge Kirsten Lylloff fortalte om de omkring 10.000 børn, der efter den anden verdenskrig kom til Danmark, men ikke blev modtaget specielt pænt.

 

Pensioneret læge og hvad så?

Tirsdag den 3. november 2015

 

Pensioneret læge Bent Møller fortalte om sine lægevikariater på Grønland og Færøerne.

Han fortalte veloplagt om de meget anderledes udfordringer han måtte arbejde under. Der blev vist mange billeder, og foredraget blev krydret med en række morsomme og tankevækkende anekdoter.

70 personer deltog i arrangementet.

 

Kvindeskæbner under besættelsen

Tirsdag den 6. oktober 2015

 

Marie Louise Friderichsen fortalte om de kvinder, der tog aktivt del i Danmarks frihedskamp under besættelsen fra den 9. april 1940 til den 5. maj 1945.

Marie Louise Friderichsen er en levende og engageret fortæller og de 35 tilhørere fik en interessant og underholdende aften.

 

Ske din vilje

Tirsdag den 12. Maj 2015

 

Tove Nielsen fortalte de 34 deltagere om Maribo Flyveplads og tiden før og efter, at hendes mand Leo Hansen omkom ved en flyulykke sammen med bl. a. fabrikant K. Balling Engelsen.

Tove Nielsen har skrevet bogen "Ske din vilje" om sit liv før og efter den tragiske hændelse.

 

Funktionær for lensgreven på Krenkerup

Tirsdag den 14. april 2015.

 

Den 87 årige skovfoged Keld Rasmussen blev ansat på Krenkerup i 1956, og var ansat her i 39 år frem til sin pensionering i 1995.

Keld Rasmussen fortalte meget levende om sine mange år på godset og samarbejdet med lensgreven.

Han gav et meget varmt og detaljeret billede af livet på det store gods som det formede sig inden mekaniseringen af landbruget.

Det blev én af de helt store aftener i foreningen.

Den store sal på Saxenhus med plads til 85 personer blev fyldt op, og de sidst ankomne måtte afvises på grund af pladsmangel.

 

Seksualitet i Middelalderen

Tirsdag den 10. marts 2015.

 

Den kendte historiker Kåre Johannessen skrev i 1998 bogen "Hor Saa Vide - seksualiteten i Middelalderen".

Med udgangspunkt i bogen kiggede forfatteren nærmere på vore fjerne forfædre dér, hvor de er mest ubeskyttede: Under lagnerne!

 

Det tabte land

Tirsdag den 17. februar 2015.

 

Foredragsholderen var journalisten og forfatteren Kjeld Hansen, der har skrevet flere bøger om emnet.

I de seneste 250 år er der gennemført en række inddæmninger og land-vindingsprojekter på Lolland.

De mange landvindingsprojekter har ændret landskabet mere end i de 10.000 år, der gik forud.

Foredraget berettede om, hvordan det gik til, hvem der gjode det, hvad der drev dem, hvor pengene kom fra - og om det kunne betale sig.

Kjeld Hansen beskæftigede sig med Majbølle Nor og Maltrup Vænge, men kom også ind på de øvrige inddæmninger på Lolland, herunder Rødby Fjord.

42 deltagere overværede foredraget.