Sakskøbing Lokalhistoriske Forening

  • Arrangementer med lokalhistorisk indhold . . .

Kommende arrangementer

Udvandringen til Argentina

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00 på Saxenhus

Tidligere skoleleder Jens Thøsing Andersen fortæller om den danske udvandring til Argentina.

Udvandringen sluttede i 1930-erne efter ca. 100 år.

Men der er efterkommere af danskerne, som selv i 4. generation taler dansk.

Udvandrerne klarede sig meget forskelligt. Nogle blev storgodsejere; men andre gik til bunds.

 Efter en historisk gennemgang af udvandringen viser Jens Tøsing Andersen en række billeder, som han har taget under en rejse gennem det lange land.

Det starter fra nord fra Iguazu vandfaldene til syd, hvor verdens 3. største gletcher ligger i Andesbjergene.

Undervejs besøges efterkommere af de udvandrede danskere med forsamlingshus, kirker og kirkegård.

Alle er velkomne. Prisen inkl. kaffe og kage er er 45 kr. for medlemmer og 65 kr. for andre.


Leonora Christina Ullfeldt

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 på Saxenhus

Den kendte foredragsholder John Hansen, Nykøbing F., vil fortælle om Leonora Christina Ulfeldt, der endte sine dage i Maribo Kloster.

 Hun blev født i 1621 som dat- ter af Christian 4 og Kirsten Munk — hans hustru ”til ven- stre hånd”.

 Som 15årig blev hun gift med Corfitz Ulfeldt.

 Efter Christian 4’s død brød modsætningsforholdet mellem hende og Frederik 3 og dronning Sophie Amalie ud i lys lue.

 Samtidig blev Corfitz Ulfeldt anklaget for underslæb, så de måtte flygte.

Under svenskekrigen, holdt de i 1658 med svenskerne — så det hele skulle ende galt.

 Corfitz Ulfeldt døde i udlandet, men Leonora Christine blev indsat i Blåtårn i København, hvor hun sad i næsten 22 år.

 Hun endte som nævnt sine dage i Maribo Koster.

 Aftenen afsluttes med en kort generalforsamling.

Der er gratis adgang for alle, men generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer.

Interneringslejrene på Lolland Falster

Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 på Saxenhus

Museumsinspektør Alexandra Damgaard fra Museum Lolland-Falster vil fortælle om de interneringslejre for tyske fordrevne, der blev oprettet ved beslaglæggelse af godser på Lolland og Falster. Det vil handle om tyskervenlige godsejere, livet i lejrene og de personlige fortællinger. Foredraget er et led i et projekt på Museum Lolland-Falster, som forsøger at kortlægge historien om interneringslejrene, fra motiver bag etableringen, over livets gang, samfundets syn og til sidst lejrenes udfasning.

Alle er velkomne. Prisen inkl. kaffe og kage er er 45 kr. for medlemmer og 65 kr. for andre.

Tirsdag den 5, maj kl. 19.00 I Sakskøbing Kirke

Ved indgangen til kirken opsættes plancher med billeder fra modstands- kampen.

I kirken er der aftenguds- tjeneste, hvor præsten Lis- sbeth Lundbye vil tale om aftenens emne.

Efter gudstjenesten er der kaffebord i menighedshuset med diverse indslag med billeder og fællessang.

Deltagerne opfordres til at komme med historier og billeder.

Alle er velkomne.

Pris inkl. kaffebord 30 kr.



Markeringen af Danmarks befrielse

Pigerne på Sprogø

Torsdag den 12. november 2019 kl. 19.00 på Saxenhus

Cand. Phil. Carsten Egø Nielsen fortæller om øens historie, om baggrunden for, at man fik anstalten, lidt om oprettelsen, og om hverdagen for pigerne. Man hører om Sprogø under besættelsen. En rystende beretning. Det hele er ledsaget at billeder og dokumenter, der dokumenterer Sprogøs historie.