Sakskøbing Lokalhistoriske Forening

  • Arrangementer med lokalhistorisk indhold . . .

Afholdte arrangementer


Leonora Christina Ullfeldt


18. februar 2020

Den kendte foredragsholder John Hansen, Nykøbing F., fortalte om Leonora Christina Ulfeldt, der endte sine dage i Maribo Kloster.

John Hansens foredrag er altid gennemarbejdede ned til mindste detalje og ledsaget af en mængde relevante fotos.

Og hans honorar er rimeligt. Så vi anvender ofte John Hansen og glæder os hver gang til hans besøg. Arrangementet havde tiltrukket ca. 40 deltagere


Udvandringen til Argentina


21. januar 2020

Tidligere skoleleder Jens Thøsing Andersen fortalte om den danske udvandring til Argentina. Han fortalte hvorfor de ønskede at folade Danmark og hvad der lokkede dem afsted. Efter den historiske gennemgang af udvandringen viste Jens Tøsing en række billeder, han har taget under en rejse gennem det lange land.

Foredraget havde tiltrukket 42 deltagere.


Pigerne på Sprogø


12. november 2019

Cand. Phil. Carsten Egø Nielsen fortalte om øens historie, om baggrunden for, at man fik anstalten, lidt om oprettelsen, og om hverdagen for pigerne. 

 Et meget sagligt, detaljeret og interessant foredrag

Der var en overvældende inteesse for arrangementet.

Salen på Saxenhus blev fyldt, og en halv snes interesserede måtte desværre afvises på grund af manglende plads. 


Peter Post

22. oktober 2019


Lokalhistorikeren Jens Rasmussen, Maribo, fortalte om Peter Nissen Post, der i 1915 blev indkaldt som soldat i den tyske hær og sendt til Østfronten, hvor han blev taget til fange og sendt til en krigsfangelejr i  Ural-bjergene. Han kom til Danmark i 918, men kunne ikke vende tilbage til sit hjem i Sønderjylland, da han blev betragtet som deserteret soldat.

Foredraget havde samlet 40 deltagere


Livet på Lindholm

10. september 2019


Finn Jørgensen, Stubbekøbing, fortalte om øen, hvor han var forvalter i 18 år.

Han fortalte om baggrunden for institutionens oprettelse og arbejdet med bekæmpelse af Mund- og Klovsygen.

Han berettede også om livet og arbejdet i almindelighed på øen i 90 år.

En interessant aften for de 38 deltagere,


Embedsboliger i Sakskøbing

20. august 2019


Vi mødtes på Saxenhøj. Her viste forstander Erik Søndergaard os den unikke tidligere inspektørbolig og dens omgivelser og fortalte institutionens historie fra etableringen i 1866 og frem til i dag.

Arrangementet fortsatte i Saxenhøjs festsal, hvor Erik Søndergaard

fortalte om Saxenhøjs drift i dag og svarede på den nærmes endeløse række af spørgsmål fra de 65 deltagere.

Efter kaffepausen blev der vist billeder af andre tidligere embedsboliger og virksomheder i Sakskøbing og Guldborg.


Modstandsbevægelsen på Lolland Falster

9. april 2019


Museumsformidler Anne Elmer, Museum Lolland-Falster, fortalte om udvalgte modstandsaktioner på Lolland-Falster under 2. verdenskrig, herunder flere aktioner i Sakskøbing. Og om de 2.00 tyske flygtninge, der kom til egnen i 1945 - og meget mere.

Et foredrag, som helt usædvanligt samlede 98 tilhørere, der alle fik en rigtig god oplevelse. 


Fra kongeby til lilleby

12. marts  2019


Leif Plith Lauritsen, arkæolog ved Museum Lolland-Falster, fortalte om Sakskøbing i Middelalderen. Om volde og voldgrave og gader og bygninger - og livet i den lille købstad.

Leif Plith Laurutsen er rigtig god til at formidle Lolland Falsters historie på en måde der gør emnet interessant også for ikke historiekyndige.

Emnet havde tiltrukket 49 tilhørere.


Sjove, spændende, sørgelige historier fra Lolland Falster

12. februar 2019


Tidligere lærer John Hansen havde samlet en række vidt forskellige tankevækkende historiske oplysninger om Lolland Falster, som han underholdt de 60 tilhørere med.

Det blev én af de rigtig gode aftener i foreningen.

John Hansen er en meget levende fortæller, og han havde fundet utroligt meget stof om de emner han fortalte om. 

Mødet sluttede med en kort generalforsamling.


Slædepatruljen Sirius

15. januar 2019

 

Roland Hansen fortalte om sine 26 måneders tjeneste som patruljefører for Slædepatruljen Sirius, hvor han kørte ca. 10.000 km med hundeslæde i Nordøstgrønland.

Han fortalte om patruljens baggrund, historier om makkerskabet på de lange slæderejser og viste vises smukke billeder fra det store land.

Det var et meget interessant og underholdende foredrag, så det blev en rigtig god aften for de 50 deltagere.

 

Kirker og godser

13. november 2018

 

Museumsinspektør Jesper Munk Andersen fortalte om kirkerne i området og deres sammenkædning med godserne i perioden ca. 1600 og til nu.

Det handlede bl. a. om godsernes kyniske økonomiske udnyttelse af kirkerne.

Jesper Munk Andersen afviklede foredraget på sin sædvanlige veloplagte facon, så det blev en rigtig god aften for de 48 deltagere..

 

De kom til landet

9. oktober 2018

 

Museumsinspektør Lene Tønder Buur fortalte om roepolakker og andre indvandrere fra forskellige lande, der i 1800-tallet rejste til Danmark for at få sæsonarbejde.

Det var en meget interessant beretning, der beskrev de store linjer omkring indvandringen og samtidig fulgte en konkret kvindes livsforløb.

35 personer deltog i arrangementet.

 

Et sogn på Lolland

11. september 2018

 

Forfatteren Steen Balle fortalte om sin bog ”Et sogn på Lolland”, der handler om Slemminge, hvor Steen Balle er vokset op. Han afspillede bl. a. bånd fra sine samtaler med de folk, han opsøgte, da han samlede stof til bogen i 1970´erne.

 

Sommerudflugt til Polakkasernen

14. august 2018

 

Sommerudflugten gik i år til Polakkasernen i Tågerup, hvor museets mangeårige formand, redaktør Torsten Elsvor, viste rundt og fortalte om museets historie. De 26 deltagere nød efterfølgende den medbragte aftenkaffe i museets mødelokale.

 

Lolland Falster under den kolde krig

10. april 2018

 

Museumsinspektør Thomas Tram Pedersen  fortalte om Lolland Falsters rolle under den kolde krig.

 

Det var et meget omfattende og interessant foredrag - professionelt gennemført. De 35 deltagere fik en meget spændende aften.

 

Søndergade i halvtredserne

13. marts 2018

 

Knud Henning Andersen  fortalte om Sakskøbing Mejeri, der blev drevet af hans forældre.

Bodil Dalmeijer fortalte om sine forældres virksomhed, "TH. Jørgensen".

Det blev  en af foreningens rigtigt gode aftener med over 80 deltagere og nogle foredragsholdere, der på utrolig kort tid havde sat sig ind i deres emne og leverede nogle meget spændende og omfattende indlæg om Søndergade og dens virksomheder  og familier og kulturer.

 

I diplomatiets tjeneste

13. februar 2018

 

Ellen Margtethe Løj fortalte  om sit mangeårige virke i udenrigstjenesten.

Hun har arbejdet med fredsbevaring og andre internationale anliggender - blandt andet har hun været repræsentant for FN´s general- sekretær i Liberia fra 2008 til 2012 og leder af FN´s fredsmission i Sydsudan.

 

Skyggemand - Flugthjælper i den kolde tids Berlin

16. januar 2018

 

52 deltagere fulgte Jesper Clemmensens levende beretning om flugthjælpernes vilkår under den kolde krig, hvor STASI havde hemmelige agenter over alt, selv blandt medfangerne i fængslerne. En detaljeret og bevægende skildring af Dietric Rrohrbeck og hans families indsats og menneskelige omkostninger.

 

Årets gang i Kongehuset

7. november 2017

 

Det blev igen én af de rigtigt gode aftener, der havde tiltrukket 60 interesserede deltagere.

Tidligere jæger ved hoffet, Torben Nielsen,  fortalte levende, diplomatisk     og humorostisk om årets gang i det meget omfattende kongehus.

Foredraget blev hele vejen igennem  ledsaget af en masse gode fotos.

 

Oreby og smålandshavet

3. oktober 2017

 

Pastor Emeritus Bent Christensen fortalte erindringer fra sit liv - og sluttede med at fortælle  om sin    Oreby- og Rørbæktid.

Arramgementet havde tiltrukket 66 deltagere.

 

En kongelig visit

12. september 2017

 

Museumsinspektør Jesper Munk Andersen  tog de 35 deltagere  173 år tilbage i tiden til de hektiske sommerdage i 1843, da Christian VIII og Dronning Caroline Amalie gæstede Sakskøbing.

 

Med tråde til dronning Margrethes seneste besøg på Lolland Falster i 2016 fortalte  han   om  afvikling af kongebesøg dengang og i dag.

Jesper Munk Andersen havde tydeligvis gjort et meget stort forarbejde, og han  afviklede foredraget på sin sædvanlige veloplagte og charmerende facon, så det blev en rigtig god aften.

 

I skoleudflugternes spor

15. august 2017

 

Sommerudflugten gik i år til Maribosøerne, hvor vi sejlede rundt med Anemonen i det spændende område  - med bådføreren som guide.

Efter sejlturen nød de 24 deltagere kaffen og kagen i det nye pilgrimshus, hvor Viggo Christiansen orienterede om husets etablering og drift.

 

Mange skurke - få helte

11. april 2017

Den pensionerede major Allan Huglstad  fortalte om lokale skæbner på begge sider af kridtstregen under 2. verdenskrig.

 

Gamle film fra Sakskøbing

14. marts 2017

 

Historier fra de 7 verdenshave

14. februar 2017

Tidligere sognepræst Karen Margrethe Feldmose fortalte om sin tid  som radiotelegrafist i Den Danske Handelsflåde fra  sidst i 60'erne til ind i 70'erne.

 

Min drenge- og ungdomstid i Sakskøbing

10. januar 2017

Kommunekassererens søn Bent Hansen fortalte  om sin drenge- og ungdomstid i Sakskøbing og Rørbæk i perioden fra 1942 til 1962.

 

Berømte sønner fra Sydhavsøerne

8. november 2016

Pensioneret højskolelærer Arne Olsen fortalte om  sønner fra Sydhavsøerne, der rejste ud og blev berømte.

 

Skæve typer på min journalistiske vej

4. oktober 2016

RedaktørTorsten Elsvor  fortalte  om sine mange erindringer fra sit arbejdsliv, og om sit velgørenhedsarbejde i forskellige sammenhænge.

 

Fra fæstebonde til nutudig landmand

13. september 2016

Jørn Ringsing  gennemgik i store træk udviklingen i Øster Ulslev og illustrerede udviklingen med en række tankevækkende fotos.

 

Besøg på Corselitze

2. august 2016

Godsforvalter Poul Schreiner  viste rundt i godsets hovedbygning i 5 krarter og fortalte undervejs om Fideikommisets historie og det spændende interiør.

 

Fra friluftsbad til sportscenter

24. maj 2016

Halinspektør Janne Hansen  fortalte om sportscentrets historie, herunder om friluftsbadet, svømmehallen, de 2 sportshaller, vandrehjemmet og campingpladsen.

 

Minder fra en svunden tid på Albuen

12. april 2016

Søstrene Jane  og Aas Hansen, der er kommet på Albuen i mere end 60 år, berettede om livet på Albuen.

 

Sakskøbing før og nu

15. marts 2016

Støvmiden Erik Petersen havde  endnu en gang gravet i de gamle arkiver og  han havde  endnu en gang fundet fundet nye billeder og nye måder at fremlægge dem på.

 

Huslærer på Ålholm

Tirsdag den 16. februar 2016

Hans og Marianne Krarup fortalte om en brevsamling, som en ung huslærer på Alholm havde efterladt sig.

 

Tyske flygtningebørn på Berritzgaard

Tirsdag den 12. januar 2016

Tidligere overlæge Kirsten Lylloff fortalte om de omkring 10.000 børn, der efter den anden verdenskrig kom til Danmark, men ikke  blev  modtaget specielt pænt.